2018-heden

2016-2017

2012-2016

2011-2012

2010-2011

2009-2010

2008-2009

2007-2008

OVERZICHT OPDRACHTEN 2018 - heden

 

mei 2018 t/m jan 2020

Clustermanager

in een organisatie voor zorg en behandeling van ouderen in Amsterdam. Verantwoordelijk voor twee verzorging -en verpleeghuizen. Aansturing van 7 teams (±85 fte) verzorging en verpleegkundigen in ouderenzorg.

 

sept. 2017 t/m mrt 2018

Beleidsadviseur

(lid) Stedelijke WMO Adviesraad Amsterdam

 

 

OVERZICHT OPDRACHTEN 2017-2016

 

jun 2016 t/m okt 2017

Directeur Sociale Horeca (horeca & participatie).

Eindverantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van een leer-werkplaats voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in drie reguliere restaurants in Gelderland (± 20 fte)

 

Zie video LifestyleExperience item Droomvilla LUX

OVERZICHT OPDRACHTEN 2012-2016

 

Interim management (MT) in een organisatie voor dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking en bijkomende problematiek in Gelderland. Aansturing van 13 teams (±135 fte) in wonen en specialistische dagbesteding (LVB, EMB) in een reorganisatie en daarbij medeverantwoordelijk voor een inzichtelijke, transparante, gezonde en duurzame bedrijfsvoering in de transitie periode.

 

okt 2015 t/m sept 2016

Interimmanager. Implementatie nieuwe leiderschap-structuur in Wonen en Dagbesteding.

MT-Lid

 

sept 2014 t/m okt 2015

Clustermanager LVB/EMB, wonen en dagbesteding.

Lid MT / Voorzitter stuurgroep bedrijfsvoering.

 

dec 2013 t/m sept 2014

Directeur Participatie. Visie op participatie, waaronder leren, werken en welzijn.

MT-lid / Voorzitter stuurgroep bedrijfsvoering.

 

mei 2012 t/m dec 2013

Clustermanager (LVB+) kind/jeugd/volwassenen. Wonen en dagbesteding.

Lid MT / Voorzitter ClusterManagementTeam / Voorzitter stuurgroep bedrijfsvoering / Voorzitter transitie-platform LVB(+)

OVERZICHT OPDRACHTEN 2011-2012

 

okt 2011 t/m mei 2012

Projectleider LVB: procesbegeleider van een pilot in een organisatie voor wonen, dagbesteding en behandeling van mensen met een verstandelijke beperking in Noord-Holland. Het doel van de pilot is een beschreven 'best practice', verbeterde ondersteuning aan LVB cliënten.

 

jun 2011 t/m mei 2012

Interim-management (MT) van het Expertisecentrum (± 30 fte) in oprichting in een organisatie voor wonen, dagbesteding en behandeling van mensen met een verstandelijke beperking in Noord-Holland. De opdracht was drieledig, namelijk:

  • Het bestuurbaar, transparant, inzichtelijk en gezond maken van de bedrijfsvoering van het EC-cluster met daarin ondergebracht alle extramurale producten (behandeling Kind, Jeugd & Gezin)
  • De organisatie en (voorbereiding op) implementatie van multidisciplinair samengestelde Resultaat Verantwoordelijke Teams voor de zorggroepen EVB, MVB, LVB en K&G
  • Aansturing van een multidisciplinair samengesteld behandelteam ten aanzien van het EC-cluster Kind & Gezin.

 

feb 2011 t/m mei 2011

Interim-management  in een organisatie voor dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking in Noord-Brabant. Overbruggingsopdracht (incl. probleemanalyse) waarin de aansturing van een team van medewerkers (± 7 fte) in de ondersteuning van LVB cliënten (autisme, ADHD, en integratieproblematiek/verslaving) na een reorganisatie centraal stond.

OVERZICHT OPDRACHTEN 2010-2011

 

jul 2010 tot apr 2011

Interim-management in een organisatie voor dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking in Zeeuws Vlaanderen, cluster Kind & Jeugd (± 35 fte). Centraal stond de nadrukkelijke optimalisering van de financiële situatie (incl. Begroting 2011 op basis van ZZP) en verbetering van kwaliteit van zorg en dienstverlening aan kinderen/ jongeren met een verstandelijke beperking (met behandeling) in wonen, dagbesteding en logeren (AWBZ/PGB).

 

mrt 2010 t/m sept 2010

Interim-management  in een organisatie voor dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking in Nieuwveen. Centraal stond de sanering na een vastgelopen arbeidssituatie (± 5 fte). Daarnaast (waarnemend) locatiemanager (± 25 fte) van vier woonvoorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking (MCG, VGZ/GGZ) in Nieuwveen.

 

mei 2010

Concept en script Animatie Merkbaar Beter, over organisatieverbeteringen voor een organisatie in dienst-verlening aan mensen met een verstandelijke beperking in Zeeuws Vlaanderen.

OVERZICHT OPDRACHTEN 2009-2010

 

mrt 2009 t/m mrt 2010

Supervisor, begeleidingstraject voor medewerkers (± 5 fte) en coaching voor de teammanager (1 fte) in de sector dagbesteding voor mensen met een verstandelijke handicap en ernstige gedragscomplexiteit. Centraal stond methodiekontwikkeling en procesbegeleiding in het ontwikkelen van een passend dagactiviteiten aanbod voor jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking.

 

sept 2009 t/m mrt 2010

Interim-management in een organisatie voor dienstverlening aan mensen met verstandelijke beperking in Zeeuws Vlaanderen (± 40 fte). Centraal stond de implementatie van ‘Merkbaar Beter’, reorganisatie gericht op verbetering van kwaliteit, veiligheid en service in een cluster bestaande uit twee dagbestedinglocaties, drie woonlocaties en loopbaanbegeleiding voor mensen met een verstandelijke beperking en drie woonvoorzieningen.

 

sept 2009 t/m mrt 2010

Coach, competentiegerichte coaching voor een locatiemanager (1 fte) van een aantal woon-voorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking in Nieuwveen. Centraal stonden de competenties communicatie en leidinggeven.

 

OVERZICHT OPDRACHTEN 2008-2009

 

mrt 2009 t/m sept 2009

Supervisor, begeleidingstraject voor medewerkers (± 7 fte) en coaching voor de locatiemanager (1 fte) in een woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking in Nieuwveen. Centraal stond procesbegeleiding in de uitwerking van diverse resultaatgebieden op het gebied van deskundigheids-ontwikkeling en het borgen van deskundigheid.

 

dec 2009

Projectmanager 'Kleurrijke Verbinding'. Kunstproject in openbare ruimte in Amsterdam, met als doel een kleurrijke verbinding tot stand te brengen tussen stadsdelen in Amsterdam en hun inwoners.

 

jan 2009 t/m aug 2009

Interim-management in een woonvoorziening voor mensen met een beperking in Nieuwveen (± 7 fte) Centraal  stond het maken van een (team)analyse en het uitbrengen van advies m.b.t. communicatie en samenwerking in relatie tot optimalisering van kwaliteit van bestaan van de individuele cliënt én kwaliteit van dienstverlening.

 

aug 2008 t/m mrt 2009.

Interim-management in een woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking en ernstige gedragscomplexiteit in Nieuwveen (± 8 fte). Centraal stond het verbeteren van de kwaliteit van dienst-verlening en een nadrukkelijke aanzet tot het bevorderen en borgen van deskundigheid.

OVERZICHT OPDRACHTEN 2007-2008

 

dec 2007 t/m apr 2008

Interim-management in een woonvoorziening (± 28 fte) voor mensen met een lichamelijke en verstandelijke beperking in Zoetermeer. Centraal stond het optimaliseren van kwaliteit van dienstverlening (HKZ-certificering) op twee locaties, nadat een verhuizing had plaats gevonden.

 

sept 2007 t/m dec 2007

Operationeel management in een woonvoorziening (± 20 fte) voor ouderen met een duale beperking (VGZ-GGZ) in Den Haag. Centraal stond de cultuuromslag bij medewerkers en de samenwerking tussen 3 organisaties (NAH, GGZ en VG-ouderenzorg).

 

okt 2007

Organisator kunstexpositie voor beeldend kunstenaar in Amsterdam. Centraal stond de planning, beeldregistratie, subsidieaanvraag en tekst bij expositie & presentatie.

 

jul 2007 t/m aug 2007

Interim-management in een woonvoorziening (± 30 fte) voor mensen met een beperking (NAH) in Rijswijk. Centraal stond een crisissituatie die was ontstaan na een verhuizing, en het optimaliseren/borgen van kwaliteit van dienstverlening.