• werkervaring 2006 - heden

  Mei 2006 tot heden:

  Interim-management & Coaching

  Interimmanagement en coaching voor organisaties en mensen die werkzaam zijn in de gezondheids-zorgsector en kunst/cultuur  (zie opdrachten & projecten)

 • werkervaring in loondienst

  2004-2006

  2001-2004

  tot 2001

  feb 2004 tot apr 2006

  Teammanager – Projectleider.

  Aansturing van vier teams (± 25 fte) van hulpverleners in een woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking en ernstige gedragscomplexiteit (LVG+) in Amsterdam. Tevens verantwoordelijk voor de realisatie van twee nieuwbouw woonvoorzieningen (LVG+ en EVG+) in Amsterdam, en het aansturen van één projectteam (± 5 fte).

   

  Nevenactiviteiten bij bovengenoemde functie:

  Lid van projectgroep VGZ-GGZ Expertisenetwerk Amsterdam. Project gericht op expertiseontwikkeling door samenwerking tussen acht organisaties in de verstandelijk gehandicaptenzorgsector en de geestelijke gezond-heidszorgsector in Amsterdam.

  Organisatie van de jaarlijkse (drie) werkconferentie van project VGZ-GGZ Expertisenetwerk Amsterdam.

  Ontwerp van Brochure VGZ-GGZ Expertisenetwerk.

  mei 2001 tot feb 2004

  Projectleider.

  Operationeel manager van drie teams van hulpverleners  (± 20 fte) in een VGZ-GGZ samen-werkingspraktijk in Santpoort, later Amsterdam.

   

  Nevenactiviteiten bij bovengenoemde functie

  Lid van projectgroep Zorgprogrammering. Namens de VG-organisatie zitting in een projectgroep, bestaande uit acht deelnemende organisaties in VGZ –of GGZ sector in Amsterdam en omstreken, gericht op programmering van ondersteuning voor mensen met een zogeheten dubbele diagnose.

   

  sept 2000 tot juli 2003

  Supervisor.

  Supervisie voor deeltijd HBO studenten aan de Hogeschool Inholland, locatie sociale arbeid Haarlem.

   

  Nevenactiviteit bij bovengenoemde functie,

  Lid LVSB, landelijke vereniging voor supervisie en andere begeleidingsvormen.

  feb1999 tot april 2001

  Coach

  Procesbegeleider van zes kleine teams (± 24 fte) tijdens een VGZ- reorganisatie.

   

  Nevenactiviteit bij bovengenoemde functie.

  Organisatie symposium “dialoog met de stad” over stadsvisie Amsterdam 2000-2010. Centraal in dit symposium stond de vertaling (door beeldende kunst) van probleemgebieden, zoals deze in de stadsvisie werden genoemd, naar kansgebieden voor mensen met een beperking die als volwaardig burger willen leven in Amsterdam.

   

  sept 1987 tot jan1999

  Diverse begeleiderfuncties

  Woon– en werkbegeleiding, verstandelijk gehandicapten en psychiatrisch patiënten.